13.
Fuglevise

by Edvard Grieg, text by Henrik Ibsen

Vi gik en dejlig vårdag alléen op og ned;

Lokkende som en gåde var det forbudne sted.
Og vestenvinden vifted; og himlen var så blå;
I linden sad en fuglemor og sang for sine små.

Jeg malte digterbilleder med legende farvespil;
To brune öjne lyste og lo og lytted til.
Over os kan vi höre hvor det tisker og ler;
Men vi, vi tog et smukt farvel, of mödtes aldrig mer.

Og når jeg ensom driver alléen op og ned,
Så har for de fjærede småfolk jeg aldrig ro og fred.
Fru spurv har siddet og lyttet, mens vi troskyldigt gik,
Og gjort om os en vise og sat den i musik.

Den er i fuglemunde; thi under lövets tag
Hver næbbet sanger nynner om hin lyse forårsdag.
Bird Song


We went one lovely spring day back and forth up the avenue of trees,
Enticing like a riddle was the forbidden place.
And the west wind wafted, and the sky was so blue,
In the linden tree sat a mother bird and sang for her babies.

I painted poetic pictures with a play of colours,
Two brown eyes full of desire and laughter listened to me.
Over us can we hear, where the whisper and buzz,
But we took a fine farewell, and met never more.


And now I lonely wander the avenue back and forth,
So here for the feathered common people I never find peace and calm.
Lady sparrow has sat and listened, while we innocent went,

And made about us a song and set it to music.

It is hence in the bird’s mouth under the leaves,
each beaked singer hums about that bright spring day!