16.
Våren

by Edvard Grieg, text A.O. Vinje

Enno ein Gong fekk eg Vetren at sjå
for Våren å røma;
Heggen med Tre som der blomar var på
eg atter såg bløma.
Enno eing Gong fekk eg Isen at sjå
frå Landet at fljota,
Snjoen at bråna og Fossen i Å
at fyssa og brjota.
Graset det grøne eg enno ein Gong
fekk skoda med Blomar;
Enno eg høyrde at Vårfuglen song
mot Sol of mot Sumar.

Eingong eg sjølv i den vårlige Eim,
som mettar mit Auga,
eingong eg der vil meg finna ein Heim
of symjande lauga.
Alt det, so Våren inmøte meg bar
og Bloman, eg plukka,
Federnes Ånder eg trudde det var,
som dansade og sukkade.
Derfor eg fann millom Bjørkar og Bar
i Våren en Gåta;
derfor det Ljod I den Fløyta eg skar,
meg tyktes at gråta.


Spring

Once more was I able to feel
how winter yields to spring.
In the midst of the trees in bloom
I saw again the blossoms of the cherry tree.
Once again could I see how the ice
broke away from the land.
How the snow melted and the waterfall
plunged into the river and foamed.
I also saw the green grass again,
covered with flowers.
And once more I heard the birds in the spring
singing of the sun and the summer.

Some day I, too, shall be part of the bustling
spring that fills my eye.
Some day I shall find myself a home
and cleanse myself, swimming.
Whatever spring gave me –
the flowers that I plucked –
I regarded as the spirits of our forefathers
who dance and sigh.
This is why among the firs and birches
I found the secret of spring;
this is why I heard the sound of the flute
that I carved as the sound of the weeping.