5.
Demanten på marssnön

by Jean Sibelius, text J.J. Wecksell

På drivans snö där glimmer
en diamant så klar.
Ej fanns en tår, en pärla,
som högre skimrat har.

Utav en hemlig längtan
hon blänker himmelskt så:
hon blickar emot solen,
där skön den ses uppgå.

Vid foten av dess stråle
tillbedjande hon star
och kysser den i kärlek
och smälter i en tår.

O, sköna lott att älska
det högsta livet ger,
att stråla i dess solblick
och dö, när skönst den kär!


The Diamond in the March Snow

There on the driven snow
glitters a diamond so bright.
Never was there a tear, a pearl,
that sparkled more brilliantly.

Out of a secret longing
she shines with heavenly radiance:
she gazes at the sun,
where it rises in its beauty.

At the foot of its beams
she stands, adoring,
and kisses it in deep love
and melts into a teardrop.

Oh beautiful fate, to love
the highest that life has to offer,
to sparkle in its sunshine
and die when it smiles most beautifully.