9.
Jag längtar dig

by Hugo Alfvén, text Ernest Thiel
translation by Andrew Barnett

Jag längtar dig. Jag längtar ditt rike.
Jag längtar mest då du är när.
Jag längtar alltid till ditt skönhets rike,
Jag längtar dit, när jag är där.


I Long for You


I long for you. I long for your kingdom.
My longing is greatest when you are near.
Always, I long for the kingdom of your beauty;
I long to be there --- even when I am there.